MOBILE APP & WEB SYSTEM

999,000 ₫10,000,000 ₫

Tại Việt Nam, NSO phối hợp chặc chẽ với các Trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo nghề…để cung cấp cho doanh nghiệp đội ngũ nhân sự có tay nghề cũng như các khóa đào tạo cần thiết.

1
Bạn cần hỗ trợ?