Digital Marketing (SEO/SEM/AdWords)

999,000 ₫30,000,000 ₫

Tại một thị trường đang phát triển nhanh, cạnh tranh cao và ngày càng có nhiều đòi hỏi cao hơn trong cung ứng hàng hóa và kinh doanh, các doanh nghiệp MNCs hay SMEs ngày càng nhận ra việc phát triển thương hiệu và có các kênh thông tin thích hợp để tạo ra các công cụ quan trọng làm cho doanh nghiệp nổi trội so với đối thủ, có thế mạnh trong cạnh tranh, tạo ra nhiều khách hàng trở nên gắn bó hơn và có quan hệ tốt hơn với khách hàng.

1
Bạn cần hỗ trợ?