Phần mềm quản lý nhà hàng - ViWaiter

1,500,000 ₫1,900,000 ₫

Nhà hàng quán cà phê thường gặp khó khăn trong công tác quản lý, khớ khăn trong viện phân công nhiệm của giữa các nhón nhân viên như: Bêp, nhân viên chạy đồ, bồi bàn, nhân viên phụ vụ, kế toán,

1
Bạn cần hỗ trợ?