Tin nhắn thương hiệu - SMS Brandname

1,000,000 ₫1,800,000 ₫

SMS Brandname là dịch vụ cung cấp cho Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp... nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn hiển thị thương hiệu.

1
Bạn cần hỗ trợ?