Phần mềm quản lý bán hàng - Visoft Sales

83,333 ₫19,000,000 ₫

Hỗ trợ công tác quản lý doanh nghiệp như quản lý kho, thu chi, công nợ... Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất cơ sở dữ liệu SQL Server dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng.

1
Bạn cần hỗ trợ?